دستگاه ام باس پارچه و تعمیرات مربوطه

دستگاه ام باس وظیفه پوشش و پرس روی پارچه را در صنایع نساجی به عهده دارد و شرکت هفت آبان با طراحی و تولید دستگاه فوق بخش مشکلات صنایع نساجی کشور را برطرف نموده است.