دستگاه خراطی

دستگاه رسوب زدا وظیفه رسوب زدایی داخل کپسول های اکسیژن را به عهده دارد و برمبنای سفارش شرکت فروش ، طراحی و تولید شده است.