دستگاه سانتریفیوژ تولید برش سیلندر تا قطر 400 میلی متر

دستگاه فوق به سفارش دانش صنعت ، طراحی و پیاده سازی شده است و وظیفه این دستگاه ریخته گری بوش سیلندر به صورت گریز از مرکز می باشد.